Den unikke studieretning Print


Når eleverne vælger studieretning i gymnasiet, gør de med en forventning om, at de vil komme til at beskæftige sig rigtig meget med de fag, som tegner studieretningen. Det er muligt, at nogle fag fylder meget på skemaet, i og med de er studieretningens A-niveau fag, men nok så interessant er det, om de også gør det i virkeligheden – og i elevernes bevidsthed. I den forbindelse er det relevant at overveje hvordan samarbejdet mellem studieretningsfagene fungere, og hvordan samarbejdet med studieretningens øvrige fag såsom dansk, historie, 2. fremmedsprog eller idræt egentlig tager sig ud?
     Den helt store udfordring er at få såvel de fag, der tegner studieretningen, som studieretningens øvrige fag til i fællesskab at give studieretningen den særlige ’toning’, som bevirker, at studieretningen får en egen identitet. Endvidere har eleverne - vi vil vove den påstand – og lærerne brug for at opleve det fagligt unikke ved deres studieretning - nemlig, at deres studieretning kan og står for noget helt særligt og er omfattet af nogle fagligt bestemte kvalifikationer og kompetencer.
     Efter travle år med megen fokus på det organisatoriske omkring den nye gymnasiereform og studieretningerne, er tiden nu inde til i højere grad at rette opmærksomheden mod den enkelte studieretning og finde ind til kernen af, hvad den virkelig står for.
     Vi tilbyder en coaching baseret workshop med fokus på udvikling af studieretningssamarbejdet med fokus på en række afklarende spørgsmål til, hvordan studieretningstoningen skal se ud, hvad er egentlig studiretningens profil, hvordan opfatter lærere og elever studieretningen? Hvilke spørgsmål kan studieretningen give svar på? Hvilke krav stiller skole og team til studieretningstoningen og samarbejdet, og hvordan opfatter lærer og team forholdet mellem faglighed og fagligt samspil?
    Coaching i studieretningsamarbejdet er særdeles anvendeligt, fordi den faciliterer den synergieffekt, der netop er målet med at lade mennesker arbejde sammen. Gennem spørgsmål skabes en dialog, der hele tiden orienterer sig mod at lade lærerne definere mål og skabe en fælles forståelse for og afklaring i forhold til, hvad en studieretning egentlig er. Coaching handler endvidere om at konkretisere, specificere og effektivisere. Når den fælles forståelse for målet er nået, handler det om at komme derhen så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt: At få formuleret en målrettet og overskuelig strategi og plan for studieretningssamarbejdet både hvad angår indhold og rammer.

 
 
Coaching Academics - Chr. IX's Gade 6,3. - DK 1111 København K - +45 30 27 61 69 - Email