Ledelsesudvikling Print


Ledelse i læringsmiljøer er komplekst. Mange ledere er fagligt kompetente, men står nu mere end nogensinde overfor udfordringer i forhold til at skabe et undervisningsmiljø, der kan motivere og fastholde både undervisere og elever. Teamcoachingen vil give ideer og redskaber til, hvordan coaching kan inddrages i det daglige arbejde med at lede en skole. Herudover vil teamcoachingen skærpe den udviklingsproces skolen står overfor og forbedre samarbejdet i ledelsesgruppen. 
Forud for teamcoachingen vil gruppens medlemmer individuelt blive testet med personlighedstesten NEO PI-R, og efterfølgende vil alle i gruppen modtage en personlig tilbagemelding. Gruppens forskellige personlighedsprofiler vil blive sammenholdt og præsenteret i en fælles profil for gruppen, som siden hen vil danne udgangspunkt for teamcoaching af den pågældende gruppe.
På denne måde er det muligt at afdække, hvilke personligheder, der indgår i gruppen og hvilke forskelle, der er på disse. Denne indsigt i og forståelse for de forskellige personligheder vil på sigt kunne øge kommunikationen og den gensidige respekt i gruppen.
Personlighedstesten giver også mulighed for at kombinere testpersonens svar med 360 graders vurderinger, således at man kan sammenholde personens egen vurdering med andres. Læs mere om personlighedstesten NEO PI-R på: http://www.neopir.dk/
Temaer for teamcoaching af ledelsegruppen kan være: 
 

  • Visioner og værdiafklaring
  • Kommunikation
  • Teamledelse
  • Medarbejderudvikling
  • Trivsel og motivation

Last Updated ( Thursday, 15 January 2009 22:11 )
 
Coaching Academics - Chr. IX's Gade 6,3. - DK 1111 København K - +45 30 27 61 69 - Email